Znížte si úrok | Slovenský pôžičkový dom

Zníženie úroku

  • Znížte si úrok

    Výšku úroku ovplyvňujete sami a zraziť ho môžete z maximálnych 35 % na supervýhodných 2,5 %. Úrok znižujete ručením nehnuteľnosťou či hnuteľnosťou, pri bezúročnej pôžičke zas prikladaním ďalších dokladov.

    Ak ste zamestnaný a k online žiadosti o pôžičku bez ručenia pripojíte výpis z bankového účtu, úrok hneď klesá o celých 5 %. Pripojte ešte kópiu pracovnej zmluvy a úrok sa zníži o ďalšie 3 %. Ak spolu so žiadosťou odošlete i kópiu zaplateného účtu za TV či mobil, z úroku si môžete odpočítať ďalšie 3 %.

    Priložením dokladov si môžu znížiť percentá úrokov pri splatnosti do 15 alebo 30 dní podobným spôsobom aj študenti či dôchodcovia.

Vyskúšať pôžičku