Pôžička | Slovenský pôžičkový dom

Zvoľte si výšku pôžičky:

53
Tip
Pri pôžičke nad 1000€ je potrebné ručenie hnuteľnosťou alebo nehnuteľnosťou
Ďalší krok

Vyberte si ručenie:

Tip
Pri pôžičke bez ručenia si môžete úrok znížiť z 38 % až na 17 %
0 / 160 znakov
0 / 160 znakov
Späť Ďalší krok

Vyberte si dĺžku splácania:

Dní
15
Dní
30
Dní
90
Tip
Práve ste si zvolili dĺžku splácania s NAJVÝHODNEJŠÍM ÚROKOM !
Tip
Ak, by ste si zvolili 15 dní, Váš úrok by mohol klesnúť až o 21% !
Tip
Ak si zvolíte splatnosť 15 alebo 30 dní,
môžete si v ďalších krokoch úrok ešte znížiť.
Späť Ďalší krok

Vyberte si dĺžku splácania:

Späť Ďalší krok

Znížte si úrok:

Základnou podmienkou pre získanie pôžičky je mať bankový účet vedený na svoje meno. Výpis získate v najbližšej pobočke Vašej banky alebo pomocou internet bankingu. Kópiu nám naskenujte alebo prefoťte a nahrajte ako dokument.

Zamestnávateľ je pri vyúčtovaní mzdy povinný poskytnúť Vám písomný doklad s údajmi o Vašej mzde. Po dohode s Vašim zamestnávateľom Vám môže poskytnú výplatnú pásku aj v elektronickej podobe. Ak to nie je možné, pošlite nám jednoducho jej kópiu.

Zamestnávateľ je povinný vydať Vám jedno vyhotovenie pracovnej zmluvy už pri podpise. Ak ju nemáte alebo ste ju napríklad stratili, môžete požiadať zamestnávateľa o vydanie novej. Jej prefotenú kópiu nám naskenujte alebo prefoťte a nahrajte ako dokument.

SIPO je jednoduchá a praktická služba, ktorá rieši domáce platby. Prostredníctvom jediného dokladu tak môže platiteľ zaplatiť poplatky za vodu, plyn, elektrickú energiu či nájomné.
Tento doklad Vám doručí pošta na začiatku mesiaca priamo do Vašej schránky (zelené a modré SIPO) alebo pri platení priamo do Vašich rúk (fialové SIPO).
Jeho prefotenú kópiu nám naskenujte alebo prefoťte a nahrajte ako dokument.

Internet, Televízia, Telefón. Každý z nás pozná pravidelné poplatky za služby, bez ktorých sa už nezaobídeme. Zašlite nám kópie faktúr o ich zaplatení za posledný mesiac a šanca na získanie pôžičky je opäť vyššia.

Ak ste študentom denného alebo externého štúdia na vysokej alebo strednej škole , získať pôžičku nie je ani pre Vás žiaden problém. Potvrdenie o štúdiu za aktuálny akademický rok nám naskenujte alebo prefoťte a nahrajte ako dokument. Takýmto dokladom môže by :
1. Potvrdenie o návšteve školy
2. Výkaz o štúdiu na vysokej škole (index),
3. Preukaz študenta - len pre študenta dennej formy štúdia s vyznačeným nápisom "Študent"

Potvrdenie o vykonávaní absolventskej praxe získate u zamestnávateľa, u ktorého prax vykonávate. Prax musí byť vykonávaná v čase podania žiadosti o pôžičku.

Rozhodnutie o priznaní starobného alebo invalidného dôchodku získate v najbližšej pobočke sociálnej poisťovne. Jeho prefotenú kópiu nám naskenujte alebo prefoťte a nahrajte ako dokument.

Poukážku, ktorá hovorí o tom aký vysoký dôchodok poberáte, nám naskenujte alebo prefoťte a nahrajte ako dokument.

Výpis z Vášho firemného účtu za posledné 2 mesiace Vám zvýši šancu na získanie pôžičky.
Výpis získate v najbližšej pobočke Vašej banky alebo pomocou internet bankingu. Kópiu nám naskenujte alebo prefoťte a nahrajte ako dokument.

Tlačivo daňového priznania môžete získať na príslušnom daňovom úrade osobne. Druhou možnosťou je jeho elektronická podoba. Tlačivo nám naskenujte alebo prefoťte a nahrajte ako dokument.

Pokiaľ viete o niečom, čo nespadá do žiadnej z hore uvedených kategórií a dokáže nám to, že Vám môžeme dôverovať a splatenie pôžičky pre Vás nebude predstavovaťžiaden problém, pošlite nám to a nahrajte ako dokument.

Uveďte prosím číslo účtu, kde Vám má byť pôžička zaslaná.

Uveďte prosím číslo mobilného telefónu, z ktorého nám v nasledujúcom kroku odošlete potvrdzovaciu SMS správu.

-5% za výpis z účtu alebo výplatnú páska

Nahrať dokument
Nahrať dokument

-3% za kópiu pracovnej zmluvy

Nahrať dokument

-2% za doklad o zaplatení účtu

Nahrať dokument
Nahrať dokument
Nahrať dokument

i

Nahrať dokument
Nahrať dokument

1. dokument - výpis z účtu

Nahrať dokument

2. dokument - výplatná páska

Nahrať dokument

3. dokument - doklad o zaplatení účtu

Nahrať dokument
Nahrať dokument

voliteľné dokumenty

Nahrať dokument
Nahrať dokument
Nahrať dokument
Nahrať dokument

! potvrdenie o štúdiu

Nahrať dokument

-3% absolventská prax

Nahrať dokument
Nahrať dokument

-1% výpis

Nahrať dokument
Nahrať dokument

-1% výpis

Nahrať dokument
Nahrať dokument
Nahrať dokument

i

1. Potvrdenie o štúdiu

Nahrať dokument

voliteľné dokumenty

Nahrať dokument
Nahrať dokument
Nahrať dokument
Nahrať dokument

! rozhodnutie o priznaní dôchodku

Nahrať dokument

-2% výpis z účtu

Nahrať dokument

-2% poukážka

Nahrať dokument

i SIPO

Nahrať dokument
Nahrať dokument
Nahrať dokument
Nahrať dokument

1. Rozhodnutie o priznaní dôchodku

Nahrať dokument
Nahrať dokument

i SIPO

Nahrať dokument
Nahrať dokument
Nahrať dokument
Nahrať dokument

i

Nahrať dokument
Nahrať dokument
Nahrať dokument
Nahrať dokument

i

Nahrať dokument
Nahrať dokument
Nahrať dokument
Nahrať dokument

-5% výpis z účtu

Nahrať dokument

-5% daňové priznanie

Nahrať dokument

i SIPO

Nahrať dokument
Nahrať dokument
Nahrať dokument
Nahrať dokument

1. výpis z účtu

Nahrať dokument

2. daňové priznanie

Nahrať dokument

i SIPO

Nahrať dokument
Nahrať dokument
Nahrať dokument
Nahrať dokument
Tip
Každým priloženým dokladom sa Vaša šanca
získať pôžičku zvyšuje.

Vaša pôžička:

Požičaná suma
64 €
Dĺžka splácania
30 dní
Úrok
38 %

Zvolené ručenie

  Spolu vrátite
  86 €
  Dátum splatenia
  20.9.2013
  Späť Ďalší krok

  Vaše kontaktné údaje


  Trvalé bydlisko


  Korešpondenčná adresa

  Späť

  Vypíšte Vaše kontaktné údaje

  Späť Ďalej

  Zašlite overovací poplatok

  Pre definitívne schválenie pôžičky Vás už čaká iba posledný krok.
  Overovaciu SMS s textom SPDOM pošlite na číslo 8877.

  Upozornenie: Správa musí byť odoslaná z Vášho telefóneho čísla , ktoré ste zadali v predchádzajúcom kroku.

  • Ak ste si zvolili dobu splácania 15 dní, cena SMS je 2€.
  • Pri dobe splácania úveru 30 dní, je cena SMS 4 €.
  • Pri dĺžke splácania 90 dní je cena SMS 7€.
  Dokončiť