FAQ | Slovenský pôžičkový dom

Časté otázky

 • Prečo je pôžička od Slovenského pôžičkového domu výhodná?

  Čím viac dokladov o vašej dôveryhodnosti a schopnosti splácať svoje záväzky nám poskytnete,
  tým bude Váš úrok nižší.

 • Na čo môžem použiť pôžičku od Slovenského pôžickového domu?

  Naše pôžičky môžete použiť na čokoľvek. Nie sú účelovo viazané, záleží teda len na Vás,
  čo si za peniaze z našej pôžičky zadovážite.

 • Aké podmienky získania pôžičky musím spĺňať?

  Podmienky sú veľmi jednoduché, pôžička je poskytnutá každému vo veku od 18 do 65 rokov,
  ktorý nemá voči poskytovateľovi pôžičky žiadne predchádzajúce nesplatené záväzky.

 • Potrebujem k vybaveniu pôžičky absolvovať osobné stretnutie?

  K uzavretiu zmluvy o pôžičke nie je potrebné osobné stretnutie, všetko viete zariadiť z pohodlia Vášho domova.

 • Akou formou mi budú peniaze vyplatené?

  Slovenský pôžickový dom robí všetkú výplatu pôžičiek bezhotovostným spôsobom, prevodom peňazí na Váš účet.

 • Ako dlho trvá schválenie úveru?

  V prípade, že doložené doklady budú kompletné, je možné úver schváliť a odoslať požadovanú sumu na Váš účet do 24 hodín.

 • Čo mám robiť, keď som v omeškaní a nemôžem uhradiť splátku?

  Ak ste sa dostali do situácie, keď nebudete môcť uhradiť splátku, kontaktujte bez meškania centrálu Slovenského pôžičkového domu, ktorý s Vami prediskutuje vzniknutú situáciu a navrhne najlepší postup, ako vzniknutú situáciu riešiť.

 • Čo sa stane, ak nesplatím požičanú splátku do dňa ktorý mi bol určený?

  V prípade nesplatenia prijatej pôžičky riadne a včas sme oprávnení uplatniť si voči Vám okrem nároku na vrátenie pôžičky a dohodnutej odmeny za jej poskytnutie, naviac aj úrok z omeškania vypočítaný v súlade s ustanovením § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 • Aké sú úroky z omeškania?

  V súčasnosti je výška úrokov z omeškania o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu, teda k dnešnému dňu vo výške 5,5% ročne.

Vyskúšať pôžičku